Informacja o projekcie

Informacje o projekcie


Projekt będzie polegał na wdrożeniu systemu B2B integrującego systemy informatyczne wnioskodawcy z systemami informatycznymi partnerów. Obecnie, coraz większa ilość firm decyduje się na wprowadzenie zarządzania procesowego wspieranego zintegrowanym systemem informatycznym. Dzięki takiemu podejściu możliwa jest kontrola i przejrzystość działań zachodzących pomiędzy wnioskodawcą a Partnerami.

Platforma B2B zostanie oparta na systemie ENOVA ERP. Jest to wielomodułowy, w pełni zintegrowany system informatyczny klasy ERP, który pozwala na automatyzację wielu działań pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących ze sobą przedsiębiorstw.

Rozwiązanie informatyczne, będące przedmiotem projektu, to budowa platformy automatycznej wymiany danych typu Business to Business, funkcjonującej w oparciu o nowoczesny work flow, która pozwoli na automatyzację zidentyfikowanych na etapie przygotowań założeń do wdrożenia systemu B2B, procesów biznesowych. Zastosowanie rozwiązań systemowych opracowanych specjalnie dla indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy zagwarantuje najwyższą, dostępną efektywność funkcjonalną projektowanych rozwiązań, które zostaną zaimplementowane do systemu B2B. Zautomatyzowana platforma wymiany danych uznawana jest przez większość menadżerów wyższego stopnia za rozwiązania innowacyjne w skali kraju. Najważniejszą funkcją tych aplikacji jest integracja systemów do zarządzania przedsiębiorstwem z bazami danych serwera aplikacji. W ramach powstającego rozwiązania zostanie wykorzystana innowacyjna technologia w dziedzinie ICT, która jest zgodna z założeniami strategii przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy. W projekcie wykorzystana zostanie technologia służąca do rozbudowy zakupionego szkieletu platformy B2B zapewniająca integrację baz danych serwera aplikacji z niezbędnymi do tego modułami posiadanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, takimi jak: Zamówienia, Handel-Sprzedaż, Administracja, Serwis, Księgowość. Dodatkową formą innowacyjności będzie możliwość korzystania ze standardu elektronicznej wymiany danych (EDI). Przedmiotem elektronicznej wymiany będą dane stanowiące odpowiednik obecnych (tradycyjnych) dokumentów handlowych. Kluczowym aspektem EDI z punktu widzenia generowania korzyści jest standaryzacja przesyłanych informacji oraz bezpieczeństwo komunikacji. W ramach projektu każdy z integrowanych systemów informatycznych stanowi konstrukcję modularną, adaptowalną do potrzeb przedsiębiorstw, dzięki nowoczesnym komponentowym środowiskom budowy aplikacji, wykorzystaniu serwerów aplikacji oraz użyciu technologii XML i Web Services na poziomie wymiany danych, a także integracji z już istniejącymi aplikacjami. Nowoczesne systemy ERP posiadają wbudowane elementy Business Inteligence oraz OLAP umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie istotnych dla firmy informacji w sposób zależny od specyfiki danego przedsiębiorstwa oraz bieżących i przewidywanych potrzeb. Projektowanie i implementacja nowoczesnych systemów ERP jest działalnością w pełni innowacyjną. Centralna baza danych oparta o najbardziej nowoczesną i niezawodną platformę serwerową wyeliminuje konieczność gromadzenia informacji i danych w różnych miejscach infrastruktury teleinformatycznej. Instalacja centralnej bazy stworzy możliwość stałej aktualizacji danych oraz archiwizacji, z zastosowaniem rygorystycznych reguł bezpieczeństwa. Platforma B2B wykorzystująca silnik workflow pozwoli na efektywne realizowanie procesów w czasie rzeczywistym, przy wyeliminowaniu w znacznej mierze dokumentów w formie wydrukowanej.

Korzyści z wdrożenia

Rozwiązania informatyczne zastosowane w ramach systemu B2B przyczynią się do wzrostu efektywności realizowanych procesów biznesowych Wnioskodawcy i współpracujących firm poprzez:
• usprawnienie systemu komunikacji pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami handlowymi,
• wyeliminowanie błędów związanych z błędnym doborem asortymentu
• umożliwienie szybkiego i łatwego dostępu do pełnego asortymentu handlowego
• zapewnieniu oszczędności w zużyciu materiałów eksploatacyjnych, usług telefonicznych oraz zużycia papieru
• znacznym podniesieniu konkurencyjności Wnioskodawcy i współpracujących partnerów zmniejszenie kosztów realizacji zamówień ze strony Partnerów handlowych,
• wprowadzenie opcji monitoringu dostaw, składanych i realizowanych zamówień oraz przebiegu współpracy z partnerami handlowymi,
• wzrost bezpieczeństwa prowadzonych transakcji handlowych,
• standaryzację przesyłanych informacji,
• automatyzację prac oraz minimalizację ryzyka powstawania błędów w toku wykonywania operacji, usprawnienie sposobu przetwarzania transakcji biznesowych oraz relacji z klientami, ograniczenie pomyłek, szybszą reakcję na ewentualne problemy,
• poprawę jakości i kompleksowości świadczonych usług (rozbudowanie oraz unowocześnienie systemu składania zamówień, realizacji i monitoringu dostaw, zamówień oraz płatności, możliwość prezentacji ofert promocyjnych),
• wyeliminują błędy związane z błędnym wyborem asortymentu
• umożliwienie szybkiego i łatwego dostępu do pełnego asortymentu handlowego partnerów
• skrócenie czasu składania i realizacji zleceń poprzez udostępnienie oferty Wnioskodawcy w systemie B2B, dzięki czemu Partnerzy będą mieli do niej bezpośredni dostępProcesy biznesowe

System B2B obejmie następujące procesy biznesowe:
1. Marketing - w oparciu o dane generowane na podstawie zapytań, zamówień i dokumentów handlowych wystawianych przez/dla partnerów. Na tej podstawie wnioskodawca będzie mógł przeprowadzać analizy z zakresu potrzeb poszczególnych odbiorców oraz rynków, badać zainteresowanie przedstawianą ofertą, przesyłać informacje handlowo-reklamowe za pomocą newslettera. Każdy klient (partner biznesowy) będzie posiadał własny obszar powiadomień i informacji zwany strefą partnera, gdzie otrzyma ofertę spersonalizowaną pod kątem jego firmy.
2. Ofertowanie – na podstawie danych o aktualnych rabatach i polityce cenowej, każde zapytanie ofertowe automatycznie otrzyma właściwe atrybuty w postaci cen towarów, formy płatności, możliwego czasu realizacji. Następnie zapytanie takie będzie mogło zostać przekształcone do zamówienia i uruchomić kolejny proces. Wskaźnik zostanie zweryfikowany poprzez raport potwierdzający wygenerowanie dokumentu zapytania ofertowego, raport potwierdzający automatyczne przypisanie właściwych danemu partnerowi cen produktów, raport potwierdzający działanie procedury powiadomienia
3. Zarządzanie sprzedażą – w katalogach odpowiedzialnych za dane o towarach zostanie umieszczony asortyment towarowy wnioskodawcy wraz z określoną dla konkretnego partnera ceną. System informatyczny pozwoli na wygenerowanie dokumentów handlowych automatycznie, na podstawie zamówienia sprzedaży. Następnie dokument handlowy zostanie przesłany bezpośrednio do systemu informatycznego zamawiającego w formie e-faktury.
4. Zarządzanie rozliczeniami – w oparciu o dane finansowe występujące na dokumentach handlowych, klienci będą otrzymywali automatyczne powiadomienia o zbliżających się terminach płatności, zdarzeniach przeterminowanych, potwierdzeniu salda. Weryfikacja wskaźnika odbędzie się raportem potwierdzającym poprawną pracę automatycznego systemu powiadomień o rozliczeniach